fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

От 13 до 15 юли се проведе обучителен онлайн семинар по проекта DESIRE, финансиран по програма Еразъм+. Всеки един от партньорите представи модула за обучение и ръководството за учителя, които е разработил.
Присъстващите се фокусираха върху логиката на тренировъчния процес и ключовите елементи, които учениците трябва да разберат и научат.

Акцентирано бе върху полезните съвети за това, как трябва да се случи взаимодействието между обучаеми и учители. Коментирана бе предстоящата среща в Реус, Испания, на която ще бъде обсъдено пилотирането на проекта.