+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Проект Speech Pathology Tools

Проект „Интерактивни инструменти за речеви и езикови патологии“

№ 2017-1-BG01-KA201-036295, финансиран по програма Еразъм +

Проектът „Speech Pathology Tools“ има за цел да създаде онлайн инструмент за речева и езикова   патология за учители в детски градини и начални училища с множество звукови проверки и ще бъде различен за всеки език. Инструментът за речева и езикова терапия онлайн ще бъде проектиран от консорциума на проекта с различни тестове със забавни дейности за деца като игри, флаш-карти и работни листове, за да се направи преценка както за говорни нарушения, така и за езикови  нарушения.

Учителите (в детските градини и началните училища) ще използват тестовете, за да напишат това, което чува детето и ще има крайна оценка. Резултатът ще се изчислява според добре познатите и приети научни/педагогически тестове за речевата и езиковата патология.

Ако оценката не е достатъчна, за да премине детето тестовете, учителите ще информират психолога или логопеда на училището, за да разговарят с родителите за уроци и допълнителни дейности. Този инструмент ще бъде достъпен в интернет и може да се изтегля безплатно от Google Play и App Store, така че учителите от детската градина и началното училище, родителите на децата и техните близки ще имат лесен достъп до тях и ще могат да ги използват.

Ресурсите ще обслужват множество цели за разработване и поддържане на езикови умения (граматика, синтаксис, речник, фонология и разказ) на ученици от различни възрасти (от 4 до 10 години).

Галерия: