fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

We are Colourful

Проект We are colourful Проект „Ние сме цветни“   № 2021-1-LT01-KA220-SCH-000032445, финансиран по програма Еразъм + Партньори: Литва, Латвия, Испания, Италия, България Partners: Lithuania, Latvia, Spain, Italy, Bulgaria WE ARE COLOURFUL is developed within an...

Проект Digital Inclusion

Проект DIGITAL INCLUSION: Transforming and Internationalizing Schools through Technology Проект „Дигитално включване: Трансформиране и интернационализация на училищата чрез новите технологии“ № 2020-1-ES01-KA201-082122, финансиран по програма Еразъм + Aim of the...

Проект GE-STEAM

Проект GE-STEAM:Gender Equality in Science,Technology, Engineering, Art and Mathematics Проект „Равенство между половете в науката, технологиите, инженерството, изкуството и математиката“ № 2020-1-RO01-KA201-080189, финансиран по програма Еразъм + Starting this...